Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza
 od roku szkolnego 2008/09 organizuje coroczny

 Podkarpacki Konkurs Chemiczny 

im. Ignacego Łukasiewicza.

W Konkursie mogą uczestniczyć uczniowie wszystkich typów szkół
ponadgimnazjalnych. Zgłoszenia szkół wraz z podaniem nazwisk uczestników i załączonym kserem dokonanej wpłaty wpisowej należy przesłać na adres organizatorów

  do dnia 12 października 2017 roku


Patronat nad Konkursem sprawują:

Prezydent Rzeszowa        Rektor Politechniki Rzeszowskiej        Marszałek woj.podkarpackiego

                                                            

Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału


 w  X Jubileuszowej edycji 

Podkarpackiego Konkursu Chemicznego


                                            Stronę redaguje: J.Pusz                      MJ