Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza
 od roku szkolnego 2008/09 organizuje coroczny

Ogólnopolski Podkarpacki Konkurs Chemiczny 

im. Ignacego Łukasiewicza.

W Konkursie mogą uczestniczyć uczniowie wszystkich typów szkół. Zgłoszenia szkół wraz z podaniem nazwisk uczestników i załączonym kserem dokonanej wpłaty wpisowej należy przesłać na adres organizatorów

  do dnia 13 października 2023 roku


Patronat nad Konkursem sprawują:

Prezydent Rzeszowa        Rektor Politechniki Rzeszowskiej        Marszałek woj.podkarpackiego

                                                            

Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału


 w  XV edycji 

Ogólnopolskiego Podkarpackiego Konkursu Chemicznego

im. Ignacego Łukasiewicza


                                            Stronę redaguje: J.Pusz                      MJ