Zadania  konkursowe   wraz z rozwi您aniami


X edycja PKCh - 2017/18
IX edycja PKCh- 
2016/17

VIII edycja PKCh- 2015/16
VII edycja PKCh- 2014/15
VI edycja PKCh- 2013/14
V edycja PKCh- 2012/13 IV edycja PKCh- 2011/12 III edycja PKCh- 2010/11 II edycja PKCh- 2009/10 I edycja PKCh- 2008/09
Powrót do strony gównej

 
                                                                                                                               Create M J