18.01.2018
Komitet Organizacyjny PKCh podjął decyzję o przesunięciu terminu  III etapu Konkursu  na dzień 24.02. 2018  r. (sobota)  godz.12.00. Zawody odędą się w sali H21 budynku Wydziału Chemicznego przy al. Powstańców Warszawy 6. 


13.01.2018
       
Do
III etapu zawodów (część obliczeniowa) kwalifikują się uczniowie, którzy uzyskali conajmniej
34 pkt. 
w II etapie Konkursu. Poniżej tabela wyników II etapu. Zawody III etapu odbędą się w budynku Wydziału Chemicznego w dniu 17.02.2018 o godz. 12.00. 

Nr zawod.

Suma

Nr zawod.

Suma

Nr zawod.

Suma

Nr zawod.

Suma

1

27

33

38,75

63

31

96

38,25

2

26,5

34

18,5

64

41

97

24

3

41,75

35

32,75

65

37,5

98

34

4

36

36

28,25

66

31,5

99

33,5

5

38

37

32,75

67

33,5

100

34

6

35,5

38

41

68

30,5

101

17

7

39

39

29,75

69

25

102

38

8

34,5

40

28,25

70

28,5

103

28,5

9

6,5

41

31

71

34

104

34

10

40

42

40

72

31

105

34

11

40

43

34

73

31,5

106

30,5

12

37,5

44

26

74

35,5

107

29

13

41,5

45

30

75

30,5

109

33

14

37,5

46

34

76

31

110

34

16

40,5

47

24

77

-

111

25

17

31,5

48

42

78

39

112

21

18

13,75

49

8

79

24

114

14

19

40

50

34,5

80

29

115

26,5

20

29

51

26

81

30,5

116

30,5

21

35

52

33

82

33

117

26,5

22

28

53

41

85

24

118

12

23

34,5

54

23,5

86

27,5

119

30

24

40

55

30

87

32,5

120

33,5

25

29

56

40

88

40

122

26,5

26

37

57

25,5

89

31

123

30,5

27

41

58

28,5

90

33

124

28,5

28

36,5

59

32

91

37,75

125

33

29

40,75

60

41

93

27,5

126

32,75

30

31,5

61

33

94

33,5

127

28

32

34,5

62

31,5

95

26,2525.11.2017
Do  II etapu zawodów kwalifikują się uczniowie, którzy uzyskali conajmniej 22 pkt. w I etapie Konkursu. Zweryfikowana punktacja etapu I zostanie przesłana na adres szkoły.Termin zawodów II etapu -  16.12.2017 r. o godz. 11.00. w sali S1 (budynek  Wydziału Zarządzania - budynek obok Wydziału Chemicznego)

25.05.2017


Terminarz  X Jubileuszowej  edycji Podkarpackiego Konkursu Chemicznego

TERMIN

Wysyłka informatora  X Jubileuszowej edycji Konkursu do szkół

do 16.06.2017

Deklaracje ze strony szkół ponadgimnazjalnych o uczestnictwie w PKCh (przesłanie list uczestników i dowodów wpłat wpisowych)

do 12.10.2017

Wysyłka zadań do szkół

2-3.11.2017

Etap I Konkursu
Zamieszczenie treści zadań i rozwiązań zadań etapu I na stronie PKCh

9.11.2017
czwartek, godz.10.00

Przesyłanie prac konkursowych  I etapu ze szkół na adres   KOPKCh

do 17.11.2017

Zebranie KOPKCh. Ogłoszenie wyników etapu I. Lista kwalifikacyjna do etapu II.

25.11.2017

Przesłanie list kwalifikacyjnych do II etapu Konkursu do szkół

1.12.2017

Etap II Konkursu - część pisemna
Zamieszczenie treści zadań i rozwiązań etapu II na stronie PKCh

16.12.2017
sobota, godz.11.00

Zebranie KOPKCh. Ogłoszenie wyników etapu II wraz z listą kwalifikacyjną do etapu III.

13.01.2018

Przesłanie list kwalifikacyjnych do III etapu Konkursu do szkół

16-17.01.2018

Etap III Konkursu - część pisemna
Zamieszczenie treści zadań i rozwiązań etapu III na stronie PKCh

24.02.2018
sobota, godz.12.00

Zebranie KOPKCh. Ogłoszenie wyników etapu III. Lista kwalifikacyjna do etapu III-część laboratoryjna.

17.03.2018

Etap III Konkursu - część laboratoryjna
Zamieszczenie treści zadań etapu III-część laboratoryjna na stronie PKCh

4.04.2018
środa, godz.11.00

Ogłoszenie wyników etapu III wraz z listą laureatów.
Zebranie KOPKCh

28.04.2018
sobota, godz.10:00

Zakończenie X edycji PKCh. Zebranie KOPKCh

19.05.2018
sobota, godz.11.00