Pracownicy

          Pracownicy naukowi                         

Nazwisko i imię

Stopień naukowy

Stanowisko

Pokój

Telefon

e-mail,
Strona domowa PRz

Stachowicz Feliks

prof. dr hab. inż.

Kierownik Katedry
prof. zw. P.Rz.

136

 865-1538

stafel@prz.edu.pl
http://feliksstachowicz.sd.prz.edu.pl/

Śliwa Romana

prof. dr hab. inż.

prof. nadzw. P.Rz.

138

 865-1517

rsliwa@prz.edu.pl
http://romanasliwa.sd.prz.edu.pl/

Kut Stanisław

dr hab. inż.

prof. nadzw. P.Rz.

150  A

 865-1558

stan_kut@prz.edu.pl
http://stanislawkut.sd.prz.edu.pl/
Skrzat Andrzej dr hab. inż.

prof. nadzw. P.Rz.

150

  743-2449 

askrzat@prz.edu.pl
http://andrzejskrzat.sd.prz.edu.pl/
Trzepieciński Tomasz dr hab. inż.

prof. nadzw. P.Rz.

134

  865-1714 

tomtrz@prz.edu.pl
http://tomasztrzepiecinski.sd.prz.edu.pl/

Balawender Tadeusz

dr hab. inż.

prof. nadzw. P.Rz.

135

 865-1667

tbalaw@prz.edu.pl
http://tadeuszbalawender.sd.prz.edu.pl/

Frącz Wiesław

dr hab. inż.

prof. nadzw. P.Rz.

134

 865-1714

wf@prz.edu.pl
http://wieslawfracz.sd.prz.edu.pl/

Pawłowska Beata dr inż.

adiunkt

149

 865-1507

bpaw@prz.edu.pl
http://beatapawlowska.sd.prz.edu.pl/

Ryzińska Grażyna

dr inż.

adiunkt

149

  865-1507 

grar@prz.edu.pl
http://grazynaryzinska.sd.prz.edu.pl/
Janowski Grzegorz mgr inż. asystent 134 865-1714 gjan@prz.edu.pl
Wójcik Marta mgr inż.

asystent

149 865-1507 m.wojcik@prz.edu.pl

Biglar Mojtaba

mgr inż.

asystent naukowy

151

743-2458

m_biglar@prz.edu.pl

Vinakurava Anastasiya

 

mgr inż.

asystent naukowy

151

743-2458

vinakurava@prz.edu.pl

Pracownicy inżynieryjno-techniczni      

Nazwisko i imię

Stopień naukowy

Stanowisko

Pokój

Telefon

e-mail

Banaś Jan

mgr

  151 A 865-1513 jmban@prz.edu.pl
Bąk Łukasz

mgr inż.

  151 A  865-1513 lbak@prz.edu.pl
Myśliwiec Piotr

mgr inż.

  -  743-2013 p.mysliwiec@prz.edu.pl
Zwolak Marek

mgr inż.

  -   743-2013 m.zwolak@prz.edu.pl
Kozdrańska Justyna

mgr inż.

  137

 865-1505 

jus@prz.edu.pl

Feliks Stachowicz, prof. dr hab. inż. 

Absolwent Wydziału Metali Nieżelaznych AGH Kraków (1975 r.). Specjalizuje się w zakresie oceny przydatności metali do przeróbki plastycznej na zimno (szczególnie odkształcalnością graniczną blach cienkich) oraz w problematyce dotyczącej analizy podstawowych parametrów przede wszystkim procesów technologicznych kształtowania blach, rur i kształtowników. Pracę doktorska obronił w 1981 r. na Wydziale Metali Nieżelaznych AGH Kraków, stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1991 r. na Wydziale Mechanicznym Technologii i Automatyzacji Politechniki Warszawskiej, tytuł naukowy profesora nauk technicznych otrzymał w 2000 r.

Powrót

 

Romana Ewa Śliwa, prof. dr hab. inż., prof. PRz.

Absolwentka Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, Wydziału Metali Nieżelaznych. Stopień naukowy doktora nauk technicznych oraz doktora habilitowanego uzyskała również na  Wydziale Metali Nieżelaznych AGH. Zakres zainteresowań naukowych obejmuje m.in. inżynierię materiałową, przeróbkę plastyczną, mechanikę materiałów, biomechanikę. Specjalizuje się w teoretycznych i eksperymentalnych analizach różnych procesów kształtowania materiałów ze szczególnym uwzględnieniem procesów wyciskania materiałów o różnej strukturze, w materiałach kompozytowych, mechanice odkształcenia plastycznego a w zakresie biomechaniki – w systemach diagnostyki i rehabilitacji kończyn z dysfunkcją. Jest członkiem Sekcji Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk oraz Sekcji Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. Jest V-ce przewodniczącą Zespołu ds. Koordynacji Zadań Centrum Zaawansowanych Technologii AERONET „Dolina Lotnicza„.

Powrót

                                Stanisław Kut, dr hab. inż., prof. PRz.                                   

Absolwent Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej (2000 r.). Na tymże Wydziale uzyskał stopnie naukowe: doktora nauk technicznych w dyscyplinie naukowej Budowa i Eksploatacja Maszyn w 2004 r., a następnie doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie naukowej Mechanika w 2013 r. W swojej działalności naukowo-badawczej zajmuje się różnymi zagadnieniami głównie z zakresu przeróbki plastycznej metali, a w szczególności: modelowaniem numerycznym zagadnień technologicznych z natury silnie nieliniowych i kontaktowych (również z uwzględnieniem fazy ciągliwego pękania), badaniem wpływu przebiegu stanu naprężenia na odkształcalność graniczną i pękanie materiałów podczas ich kształtowania w ujęciu mechaniczno-matematycznym, projektowaniem nietypowych procesów, urządzeń i oprzyrządowania.  

Powrót

Andrzej Skrzat, dr hab. inż., prof. PRz.

as_maly.jpg

Absolwent Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej (1989). Pracę doktorską obronił z wyróżnieniem na WBMiL Politechniki Rzeszowskiej w 1998r. Przedmiotem zainteresowań naukowych są: aproksymacja fizycznie uzasadniona pozwalająca na równoczesne stosowanie danych teoretycznych i eksperymentalnych, metody numeryczne i ich zastosowanie w zagadnieniach mechaniki ośrodków ciągłych, metoda elementów skończonych (oprogramowanie ABAQUS, ADINA, PATRAN, ANSYS). W ramach prowadzonej pracy naukowej pięciokrotnie w okresie wakacyjnym w 1993, 1995, 1997, 1999 i 2001 roku prowadził badania naukowe w Volpe National Transportation Systems Center US Department of Transportation w Cambridge w USA - www.volpe.dot.gov (rządowa instytucja zajmująca się badaniami różnych rodzajów transportu).

Powrót

Tomasz Trzepieciński, dr hab. inż., prof. PRz.

Absolwent Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej (2002). Pracę doktorską pt. "Badanie oporów tarcia oraz anizotropii plastycznej w procesie kształtowania wytłoczek" obronił z wyróżnieniem w 2006 roku na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. Doświadczenie przemysłowe zdobył pracując w ZELMER S.A., ŚRUBEX S.A. oraz prowadząc własną firmę.

 

Powrót

 

Tadeusz Balawender, dr hab. inż., prof. PRz.

Absolwent Wydziału Metali Nieżelaznych AGH Kraków (1981 r.). Pracę doktorska obronił w 1996 r. na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa PRz. Przedmiotem zainteresowań zawodowych jest przeróbka plastyczna metali; w działalności naukowej zajmuje się procesami kucia i prasowania. Jest przewodniczącym koła SIMP na Politechnice Rzeszowskiej.

 

Powrót

                                 

Wiesław Frącz, dr hab. inż.

Absolwent Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej (1993 r.). Pracę doktorską na temat "Odkształcalność graniczna blach stalowych ocynkowanych" obronił na WBMiL Politechniki Rzeszowskiej w 1999 r. Od 1993 r. pracuje w Katedrze Przeróbki Plastycznej. W sferze zainteresowań zawodowych znajdują się zagadnienia z: przeróbki plastycznej; przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz projektowania wyrobów i procesów technologicznych, wspomaganego systemami komputerowymi Cax, w zakresie przeróbki plastycznej (m.in. MSC Marc/Mentat) i przetwórstwa tworzyw polimerowych (Ideas, Autodesk Moldflow, Moldex).

Powrót

Beata Pawłowska, dr inż.

Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej (1997 r.). Głównym przedmiotem zainteresowań zawodowych i naukowych jest możliwość kształtowania plastycznego wyrobów o specjalnych cechach (w szczególności problematyka wyciskania profili o przekrojach nie osiowosymetrycznych).

   

Powrót

  

Grażyna Ryzińska, dr inż.

Absolwentka Inżynierii Materiałów Metalicznych na Wydziale Chemicznym (1997 r.). Podjęła pracę w Politechnice Rzeszowskiej w 2000 roku. Zajmuje się procesami kształtowania plastycznego metali (głównie problematyką komputerowego modelowania procesów wyciskania materiałów złożonych).

 

 

Powrót

 

Grzegorz Janowski, mgr inż.

Absolwent Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej oraz Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Od 2014 r. uczestnik studiów doktoranckich w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. Od 2015 r. pracownik Politechniki Rzeszowskiej. Głównym przedmiotem zainteresowań naukowych jest przetwórstwo tworzyw sztucznych.

 

 

Powrót

 

Marta Wójcik, mgr inż.

Absolwentka Politechniki Rzeszowskiej Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury (2015 r.). Od 2015 r. uczestniczka studiów doktoranckich w zakresie dyscypliny naukowej inżynieria środowiska. W 2016 r. podjęła pracę w charakterze asystenta w Politechnice Rzeszowskiej. Głównym przedmiotem zainteresowań jest problematyka recyklingu i gospodarki odpadami oraz wspomaganie procesów przeróbki osadów ściekowych z zastosowaniem materiałów pylistych.

 

 

Powrót

Jan Banaś, mgr

Absolwent  Politechniki Rzeszowskiej Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa. Pracownik ZOSiO (laboratorium metrologii) od 20. 06.1974. Rzeczoznawca SIMP z zakresu pomiarów długości i kąta. Wykładowca SIMP na kursach dla pracowników przemysłu. Współorganizator placówki legalizacyjnej dla narzędzi i przyrządów pomiarowych w Politechnice Rzeszowskiej. Od 1987 roku pracownik Katedry Przeróbki Plastycznej. Zajmuje się konstrukcją i wykonawstwem pomocy i przyrządów do laboratorium tworzyw sztucznych i przeróbki plastycznej.

Powrót

Łukasz Bąk, mgr inż.

Absolwent Politechniki Rzeszowskiej Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa (2012 r.). Tamże, podjął studia doktoranckie w zakresie dyscypliny naukowej budowa i eksploatacja maszyn. Pracuje w Politechnice Rzeszowskiej od 2012 roku.

 

Powrót

Justyna Kozdrańska, mgr inż.

Absolwentka Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa (2002 r.). W 2003 roku podjęła pracę w Politechnice Rzeszowskiej.

 

 

Powrót