Aeronautica.Integra
 
 
List intencyjny.
Misja.
Cel działania.
Zasady funkcjonowania.
Skład osobowy.
Siedziba.
Wykaz instytucji tworzących sieć.
Linki.
Pliki do pobrania.
Uczestnictwo w Sieci.
Programy Badawcze.


Journal of Aeronautica
Integra.

Rada Naukowa
/The Scientific Advice/.

Zespól Redakcyjny
/Editorial Staff/.

Wydawca;Druk
/Publisher; Printers/.

Do Autorów
/To The Authors/.

Szablony
/Patterns/.

Do pobrania- wersja pdf
/Download - pdf/.Strona główna PRz
  PROGRAMY BADAWCZE SIECI.Każdy chętny, mający innowacyjne podejście do problemu może dołączyć się do tworzonych zespołów badawczych, lub tez zasugerować swój problem badawczy i nim pokierować. W pierwszym przypadku proszę o informację na e-mail podany w zakładce "siedziba". W drugim przypadku proszę wypełnić druk przedstawiony w zakładce "Pliki do pobrania" i odesłać drogą elektroniczną i pocztą. Jesteśmy otwarci na sugestie.
Ostateczny termin zgłoszeń upływa 30 marca 2006 r.
Rada Programowa Sieci poinformuje w terminie do 30 maja 2006 r. po konsultacjach z MEiN jaki obszar badawczy i w ramach jakiego działania problem jest możliwy do realizacji.
  Aeronautica.Integra - Katedra samolotów i Silników Lotniczych Politechniki Rzeszowskiej