Aeronautica.Integra
 
 
List intencyjny.
Misja.
Cel działania.
Zasady funkcjonowania.
Skład osobowy.
Siedziba.
Wykaz instytucji tworzących sieć.
Linki.
Pliki do pobrania.
Uczestnictwo w Sieci.
Programy Badawcze.


Journal of Aeronautica
Integra.

Rada Naukowa
/The Scientific Advice/.

Zespól Redakcyjny
/Editorial Staff/.

Wydawca;Druk
/Publisher; Printers/.

Do Autorów
/To The Authors/.

Szablony
/Patterns/.

Do pobrania- wersja pdf
/Download - pdf/.Strona główna PRz
  CEL DZIAŁANIA I ROZWÓJ SIECI.

 

  • stworzenie silnej, krajowej grupy o charakterze eksperckim w dziedzinie lotnictwa,

  • promocja i rozpowszechnianie informacji o prowadzonych przez uczestników sieci badaniach naukowych,

  • tworzenie warunków do współpracy z zagranicznymi instytucjami naukowymi i przemysłowymi,

  • integracja z sieciami europejskimi działającymi w obszarze techniki lotniczej,

  • promowanie i poszerzanie udziału uczestników Sieci w krajowych i międzynarodowych projektach w tym przede wszystkim w Programach Ramowych Unii Europejskiej.

  •   Aeronautica.Integra - Katedra samolotów i Silników Lotniczych Politechniki Rzeszowskiej