Partnerzy:Zakres tematyczny Olimpiady

Akademia Oracle - Systemy operacyjne UNIX/Solaris

Moduł 1: Wprowadzenie do systemu UNIX.
 1. komunikowanie się z systemem
 2. interpreter poleceń
 3. logowanie się użytkownika w systemie
 4. podstawowe polecenia systemu
 5. podstawowe powłoki
Moduł 2: Podstawowe operacje na plikach i katalogach.
 1. wprowadzenie do struktury katalogów w Solaris 10 OS
 2. wprowadzenie do podkatalogów
 3. komponenty plików
 4. typy plików
 5. twarde linki
Moduł 3: Prawa dostępu
 1. maska kodu praw
 2. polecenia: chmod, umask, chown, chgrp
 3. zakładanie i przeglądanie plików tekstowych
 4. listy ACL
Moduł 4: Strumienie, potoki, sterowanie procesami
 1. przeadresowanie strumieni, przetwarzanie potokowe
 2. sterowanie procesami (polecenia ps, kill, sleep)
 3. sterowanie zadaniami przez używaną powłokę (procesy pierwszo i drugoplanowe)
 4. wstrzymanie procesów (^Z, polecenia fg, bg, jobs, kill, ^C)
 5. monitorowanie procesów.
Moduł 5: Wybrane programy użytkowe - Edytor Vi
 1. tryby pracy edytora
 2. przełączanie trybów pracy
 3. wprowadzanie tekstu
 4. poprawianie tekstu
 5. operacje na fragmentach tekstu.
Moduł 6: Administrowanie użytkownikami
 1. wprowadzenie do zasad administrowania użytkownikami
 2. zarządzanie kontami użytkowników (tworzenie, modyfikowanie, usuwanie użytkowników)
 3. zarządzanie plikami inicjalizującymi
 4. zarządzanie grupami użytkowników (tworzenie, modyfikowanie, usuwanie grup)
 5. zarządzanie hasłami
© Regionalna Akademia Oracle Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej 2015