Partnerzy:Zakres tematyczny Olimpiady

Język zapytań SQL – część podstawowa i zaawansowana

Rozdział 1 – Wprowadzenie
 1. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami projektowania baz danych
  1. Czym jest relacyjny model danych
  2. Postulaty dr Edgara Franka Codd’a dotyczące relacyjnych baz danych
  3. Kiedy baza jest „normalna”, czyli definicja trzech postaci normalnych relacyjej bazy danych
 2. Zasady nazewnictwa tabel, kolumn oraz więzów integralności
 3. Przedstawienie popularnych serwerów bazodanowych
  1. Trzymamy się standardów, czyli zasady ANSI oraz ISO
 4. Co siedzi w pamięci czyli prawie wszystko o globalny obszarze systemowym – SGA
  1. Znaczenie poszczególnych buforów dla prawidłowej pracy serwera
  2. Kto tu na prawdę rządzi, czyli procesy drugoplanowe serwera Oracle
  3. Wielkość ma znaczenie – ustalamy rozmiary poszczególnych komponentów
 5. Architektura fizyczna, czyli z czego zbudowana jest Wyrocznia
  1. Co jest na początku – budowa i rodzaje plików parametrów inicjalizacyjnych
  2. Co kontroluje plik kontrolny?
  3. Budowa i sposoby składowania plików danych
  4. Jak odbudować zniszczenia – czym są i co przechowują pliki REDO
  5. Szukamy dziury w całym, czyli interpretacja plików log
Rozdział 2 – Wyszukiwanie danych przy użyciu instrukcji SELECT
 1. Przedstawienie składni polecenia SELECT
  1. Wybieranie kolumn z tabeli
  2. Dostęp do tabel w klauzuli FROM
  3. Używanie aliasów
  4. Ograniczanie danych przy użyciu klauzuli WHERE
  5. Posługiwanie się operatorami logicznymi przy ograniczaniu zbioru wynikowego
  6. Sortowanie zbiorów danych i eliminowanie duplikatów
 2. Skąd wybierać dane, czyli praktyczne zastosowanie słownika danych
Rozdział 3 – Zastosowanie funkcji pojedynczego wiersza w celu dostosowywania raportów
 1. Wprowadzenie do typów danych w języku SQL
  1. Dane tekstowe
  2. Dane numeryczne
  3. Data i czas
 2. Formatowanie danych tekstowych
  1. Łączenie danych tekstowych, czyli konkatenacja
  2. Przeszukiwanie oraz manipulacja ciągów znakowych
 3. Zapytania matematyczne, czyli posługiwanie się funkcjami numerycznymi
 4. Zastosowanie funkcji konwersji typów danych
 5. Posługiwanie się funkcjami daty i czasu
  1. Formatowanie wyniku zapytania
  2. Porównywanie dat oraz operacje związane z modyfikacją czasu
Rozdział 4 – Raportowanie danych sumarycznych przy użyciu funkcji grupujących
 1. Omówienie zasad związanych z grupowaniem danych
 2. Identyfikacja potencjalnych grupowań
 3. Przedstawienie funkcji agregujących
 4. Rozszerzenie składni instrukcji SELECT o klauzulę GROUP BY
 5. Sortowanie i filtrowanie pogrupowanych danych w zestawie wyników
Rozdział 5 - Wyświetlanie danych z wielu tabel
 1. Zasady prostego łączenia tabel z wykorzystaniem klauzuli FROM oraz WHERE
 2. Wprowadzenie klauzuli JOIN
  1. Złączenia lewostronne
  2. Złączenia prawostronne
  3. Złączenia kartezjańskie
Rozdział 6 - Zastosowanie podzapytań
 1. Dlaczego stosować podzapytania w języku SQL
 2. Gdzie można skorzystać z podzapytania
  1. Podzapytania w klauzuli SELECT
  2. Podzapytania w klauzuli FROM
  3. Podzapytania w klauzuli WHERE
 3. Wprowadzenie do podzapytań skorelowanych
Rozdział 7 - Generowanie raportów z wykorzystaniem zaawansowanych funkcji grupujących
 1. Przypomnienie zasad grupowania
  1. Klauzula GROUP BY
  2. Kiedy i co grupować?
  3. Filtrowanie danych, czyli WHERE vs. HAVING
  4. Sortowanie pogrupowanych wyników
 2. Grupowanie po wielu kolumnach oraz zbiorach kolumn
 3. Wyliczanie dodatkowych podsumowań częściowych i ogólnych
  1. Przedstawienie klauzuli ROLLUP
  2. Przedstawienie klauzuli CUBE
Rozdział 8 - Zaawansowane techniki pozyskwania danych z użyciem podzapytań oraz funkcji analitycznych
 1. Przypomnienie zasad korzystania z podzapytań
  1. Podzapytania w klauzuli SELECT
  2. Podzapytania w klauzuli FROM
  3. Podzapytania w klauzuli WHERE
 2. Czym są podzapytania skorelowane?
  1. Wpływ zapytań skorelowanych na wydajność serwera bazodanowego
  2. Kiedy można a kiedy trzeba korzystać z podzapytań skorelowanych?
 3. Wprowadzenie do funkcji analitycznych w języku SQL
  1. Zastąpienie zapytań skorelowanych funkcjami analitycznymi
  2. Przedstawienie funkcji rankingowych
  3. Partycjonowanie wyników zapytania
  4. Wykorzystanie agregacji bez grupowania
Rozdział 9 - Wsparcie wyrażeń regularnych oraz „chodzenie po drzewie“.
 1. „Co jest podobne do...?”, czyli wprowadzenie do wyrażeń regularnych
  1. Zalety i wady korzystania z wyrażeń regularnych
  2. Funkcje bazodanowe wspierające używanie wyrażeń
  3. Wpływ wyrażeń regularnych na wydajność serwera bazodanowego
 2. Nauka chodzenia po drzewie, czyli wsparcie SQL dla relacji typu RODZIC-DZIECKO
  1. Jak zidentyfikować dane w postaci drzewa?
  2. Kiedy budowanie hierarchii może być przydatne
  3. Funkcje wspierające „chodzenie po drzewie”
© Regionalna Akademia Oracle Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej 2015