politechnika
O programie MSDN
 Wszyscy pracownicy i studenci Wydziału Chemicznego mogą korzystać bezpłatnie z oprogramowania firmy Microsoft w ramach licencji MSDN Academic Alliance. Osobą odpowiedzialną za subskrypcję i dystrybucję MSDN AA na Wydziale Chemicznym jest mgr inż. Marcin Jaromin. Oprogramowanie objęte umową MSDN Academic Alliance potrzebne do realizacji dydaktyki i badań naukowych, można pobierać po wykonaniu rejestracji użytkownika czyli wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz dostarczeniu wydrukowanej kopii formularza do pokoju H-242. Przed rejestracją indywidualnego konta dostępu ELMS należy zapoznać się z warunkami wykorzystania oprogramowania.

 • Rejestracja konta pracownika


 • Rejestracja konta studenta


 • Logowanie do systemu ELMS

 • Formularz w wersji papierowej
  Formularz student
  Formularz pracownik
  Program MSDN AA
  MSDN Academic Alliance jest to program dla uczelni wyższych prowadzących zajęcia dydaktyczne z szeroko rozumianej informatyki. Zawiera subskrypcje dedykowane dla wydziałów technicznych (Developer AA) oraz dla nietechnicznych, zajmujących się sztuką (Designer AA). Każda jednostka, która zakupiła subskrypcję MSDN AA, otrzymuje dostęp do oprogramowania firmy Microsoft (między innymi systemów operacyjnych, serwerów czy narzędzi programistycznych).

  Zasady korzystania z oprogramowania w ramach programu MSDN

  Korzystając z oprogramowania zawartego w MSDN AA, jednostka zobowiązuje się do jego niekomercyjnego wykorzystania, wyłącznie w celu projektowania i prowadzenia zajęć oraz do badań naukowych. Nie wolno go używać do budowania infrastruktury na uczelni (np. nie wolno go używać w dziekanacie, jako serwera wydziałowego, do obsługi własnych systemów administracyjnych lub informatycznych). Studenci i pracownicy dydaktyczni jednostki mogą oprogramowanie pobierać z internetowego systemu dystrybucji ELMS oraz instalować je na swoich komputerach osobistych w celach edukacyjnych i badawczych.

  Zalety uczestnictwa w programie MSDN AA

  Członkostwo daje możliwość zainstalowania oprogramowania dostępnego w ramach licencji MSDN AA w laboratoriach jednostki. Dodatkowo studenci jednostki mogą instalować oprogramowanie na swoich komputerach osobistych w celach edukacyjnych. MSDN AA to nie tylko dostęp do oprogramowania. Udostępniono dodatkowo całą gamę dodatkowych udogodnień: ˇ Specjalne prawa licencyjne pozwalają jednostkom na instalowanie MSDN AA na dowolnej liczbie maszyn w salach dydaktycznych jednostki; ˇ Studenci mogą zainstalować oprogramowanie na własnych komputerach osobistych i wykorzystywać je do nauki oraz do niekomercyjnego tworzenia programów; ˇ Wersje testowe oprogramowania oraz wsparcie techniczne; ˇ Dostęp do e-learnigów – program IT Academy Student Pass; ˇ Dostęp do samouczków, przykładów kodu, projektów, dokumentów technicznych, przykładów wykorzystań technologii; ˇ Pomoc na grupach dyskusyjnych; ˇ Możliwe zniżki oraz oferty specjalne;

  Produkty i usługi programu MSDN AA

 • Visual Studio Professional/Team Suite;
 • Systemy operacyjne (Windows XP/Vista/7, Windows Server 2003/2008);
 • Systemy serwerowe, między innymi Windows 2003/2008, SQL Server, Exchange Server, Biz Talk Server, Systems Management Server, Sharepoint Server;
 • Microsoft Project Professional, Microsoft Visio Professional, Microsoft Access;
 • Bibliotekę MSDN (aktualizowaną kwartalnie), dokumentacje, publikacje techniczne oraz przykłady kodu;
 • Software Development Kits (SDK), najnowsze oraz testowe wersje oprogramowania, aktualizacje;
 • Profesjonalne wsparcie techniczne dla administratorów. W nim wskazówki jak instalować i konfigurować oprogramowanie oraz konsultacje;
 • Grupy dyskusyjne dla uczestników programu;


 • UWAGA: Program MSDN AA nie udostępnia pakietu Office (Word, Excel, Power Point).

  Galeria oprogramowania

  Spotkanie z prof. Friedlem

  Szkolenie 10.04.2010